Familiebedrift i 45 år

Gründeren Ole Ingvar Løvold har sammen med 3 av sine sønner drevet med fisk og fiskeprodukter i 45 år! I 2003 ble anlegget utbygd med ny filetavdeling, garderobeanlegg, spiserom og kjøle/fryserom. Kontoravdelingen ble ferdigstilt i 2005.

Antall ansatte: 18 hel/deltid.